استفاده از چادر نماز در کربلا به عنوان چادر های مقاوم به آتش سوزی در ایام محرم

تعصب فرهنگی در خصوص بسیاری از مسائل دینی مانند حجاب در نماز با استفاده از چادر نماز در کربلا  که در بسیاری از جوامع نسل به نسل منتقل شده است، جهان اسلام نیز از این قاعده مستثنی نکرده است.

این موضوع بیشتر به انتقادهای نابجا از حجاب و اسلام به عنوان ظلم به زنان دامن زده است، در حالی که در واقع اسلام و حجاب به زنان افتخار می کند و قدرت می بخشد، همانطور که وقتی در مورد هدف واقعی حجاب بحث می کنیم آشکار خواهد شد.

از طریق تفسیر نادرست و تفسیر نادرست از جهل فرهنگی ریشه‌دار برای دین، تعدادی از اعمال  از غیر حساس گرفته تا ناعادلانه و افراطی به حاشیه‌سازی و حتی سرکوب نادرست زنان مسلمان کمک کرده است.

حق تحصیل، ثروت و دارایی خود، یا صدای خود آنها هنوز در معرض دید عموم است. متأسفانه، امروزه سوء استفاده از زنان در بسیاری از ملل و جوامع، صرف نظر از فرهنگ و مذهب، رواج دارد.

علی‌رغم تمام موارد فوق، تعداد زیادی از زنان مسلمان که حجاب دارند، این کار را با هدف انجام می‌دهند، به عنوان نشان افتخار حجابی که رهایی بخش، توانمند و موجب آرامش می‌شود، زیرا صرفاً به عنوان یک عمل مذهبی برای تبعیت از خدا پوشیده می‌شود.

با این حال، همچنین جای تعجب نیست که برای بسیاری از زنان و دختران مسلمان که باید با چالش های روزمره پوشیدن آن مقابله کنند، حجاب از نظر هویت، معنویت، عزت نفس و تصویر بدنی با مبارزه و تردید همراه شده است.

این مبارزه برای کسانی که با یک پویایی دیگر وارد دامن اسلام می‌شوند پیچیده‌تر است  سفر شخصی خود به سوی ایمان و عادت به شیوه‌ای جدید از زندگی، بارها بدون ساختار حمایتی لازم از خانواده و جامعه برای به دست آوردن آنها.

از طریق چالش های روحی و عاطفی که اغلب با آن روبرو هستند. متأسفانه اهمیت حجاب برای کسانی که آن را حذف کرده اند یا در صحت و اجبار آن تردید یا رد می کنند، اگر قبلاً از بین نرفته باشد، زیر سوال رفته است.

از این رو، گفتمان درباره ماهیت و هدف واقعی حجاب به طور فزاینده‌ای در زیر آتش متقابل این بحث‌های بحث‌انگیز مدفون می‌شود، در حالی که خود حجاب همچنان در کانون بحث‌ها و تفسیرهای نادرست قرار می‌گیرد.